fbpx
Mobile Menu

Heia «hei, du!»

Hei, du! Ja, du ja. Vet du hvem du snakker til i digitale kanaler, hva de liker og hvilket språk du bør bruke?

Kommunikasjon i digitale kanaler er ikke ulikt fra andre kommunikasjonsmetoder. Det handler i første omgang å vite hvem vi snakker til. Ida Aalen skriver i boken «Sosiale medier»:

Selv om vi ikke kan overskue publikummet vårt, forsøker vi å se for oss hvem vi kommuniserer med, vi har et såkalt forestilt publikum.

I digitale kanaler er det flere enn vi forestiller oss som har tilgang til det vi publiserer, på samme måte som kommunikasjon i den virkelige verden. Videre skriver hun at det er tilsvarende når vi kommuniserer med en venn på bussen – hvem som helst kan i teorien høre deg, men du ser først og fremst for deg vennen din som ditt publikum.

Publikum

Når vi skal nå ut med et gitt budskap i digitale kanaler, er det viktig å se for seg hvem dette spissede publikummet er – hvem er vennen din? Basert på antagelser og erfaring, lager vi oss hypoteser om hvem vi snakker til – og med digitale analyse- og innsiktsverktøy som Google Analytics og Facebook Innsikt, kan vi sammenligne hypotesene med faktisk data. Denne publikumsinnsikten gjør oss i stand til å bli godt kjent med hvem vi snakker til, og hva de interesserer seg for. Innsikt gir oss mulighet til å formulere og spisse budskapet mot de, og ikke den store massen. En del av oppskriften til suksess i digitale kanaler, er nettopp å kjenne sitt publikum – og ha evnen til å begrense det. «Alle» er ikke en konkret målgruppe, og gjør det umulig å spisse budskapet.

Relevans og emosjoner

For å kommunisere med vårt definerte publikum, må vi lage godt og relevant innhold som treffer. Vi skal fange oppmerksomheten på få sekunder, som stiller krav til budskapet. Vi må si det vi skal si, og bare det. Ikke gå rundt grøten. Finne balansen mellom hva vårt publikum ønsker å høre og hva vi ønsker å fortelle. Dét er relevans – og veien mot å skape de gode relasjonene.

If no one hates it, no one really loves it.

Direkte salg og reklame er ikke veien å gå. Vi må være verdifulle og fokusere på de gode historiene, som gjerne spiller på emosjoner. Emosjoner driver lojalitet. Lojalitet driver business. Det stiller krav til oss om å legge fra oss det harde skallet, og tørre å være litt personlige, uformelle og ekte. Vi må lage innhold som inspirerer og engasjerer – og som oppfattes som ærlig og troverdig. Emosjoner handler om å våge å lage budskap som treffer, og som rører noe i oss – det betyr at vi må tåle å få både positive og negative tilbakemeldinger.

Språk

Når vi kjenner publikummet vår, og vet hvilke historier som slår an, må vi være bevisst språket vi bruker, visuelt så vel som skriftlig. Det visuelle språket handler om hvordan vi ønsker å fremstå gjennom grafikk, bilder og design, og bør gjenspeile bedriftens personlighet. En god, helhetlig profil gjør det enklere å fremstå helhetlig og i tråd med egne verdier på tvers av kanaler.

Publisering og kommunikasjon i det digitale landskapet foregår i stor grad gjennom tekst. Ofte har vi gjort oss tanker om profil og bildebruk, men hvordan skal vi ordlegge oss? Hvilke ord skal vi bruke, og hvordan skriver vi en god og treffende tekst? Veldig ofte bruker vi fagterminologi, som kanskje er velkjent for oss, men som vårt publikum ikke forstår eller relaterer seg til. Vi må snakke et klart språk med ord publikummet bruker.

Gjennom en personlig og litt uformell tone kan vi i større grad bygge relasjoner. Både du og jeg liker å bli sett, og det er ingen hemmelighet at ordet «du» gjør underverker i tekster. I digitale kanaler har vi en gylden mulighet til å spisse budskapet vårt, og snakke direkte til «deg» og ikke «massen».

Heia «hei, du!»

Så, heia «hei, du», relevant innhold og en mer personlig tone i digitale kanaler slik at du gir meg det innholdet jeg synes er engasjerende. Da blir det digitale landskapet et fint landskap å bevege seg i – hvor påtrengende salgsbudskap byttes ut med de gode historiene som rører noe i oss.